Helyismereti gyűjtemény

Könyvtárunkban a helyismereti dokumentumok tervszerű gyűjtése 2011 óta folyik. Gyűjteményben a helyi vonatkozású dokumentumokat helyeztük el. Könyvtárunk gyűjt minden dokumentumot Kecel múltjával és jelenével kapcsolatban tekintet nélkül a szerzőre, a megjelenési helyre, időre, nyelvre és formára. Őrizzük a helyi kiadású sajtóanyagot és a helyi nyomdákban készült kiadványokat, valamint a helyi szerzők műveit, típustól, témától függetlenül. Megtalálhatók itt könyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok, rendeletek, szakdolgozatok, audiovizuális dokumentumok, helyi pályázatokra beadott munkák, fotódokumentációk. Gyűjtésünknek időbeli korlátai nincsenek: az aktuálisan megjelenő könyvek mellett valamennyi korból származó művet – ha az helyi jellegű – igyekszünk beszerezni, felkutatni. Az állományfeltáró eszközök használatához segítséget, az egyes témák kutatásához szaktájékoztatást biztosítunk.
A helyismereti gyűjtemény fokozottan védett, ezért a gyűjtemény anyaga csak helyben használható érvényes olvasójeggyel vagy regisztrációval.

Facebook
Megszakítás