Könyvtár

A könyvtár nyitottságával és sokszínűségével az esélyegyenlőség elvének figyelembevételével, mint az információs társadalom alapintézménye mindenki számára, alanyi jogon biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést. Korosztálytól függetlenül, olvasóközpontú szemlélettel kínál sokoldalú könyvtári szolgáltatást az érdeklődők számára.

Állományát a gyűjtőkörének megfelelően magyar nyelven megjelent könyvek és periodikumok alkotják. Gyűjti és megőrzi a település helyismereti vonatkoztatású dokumentumait.

A könyvtár a város oktatási, kulturális és szociális intézményeivel szorosan együttműködik, a lakosság részéről megfogalmazódó elvárásokat folyamatosan beépíti szolgáltatási rendszerébe. A könyvtár városunk sokszínű kulturális életének egyik nélkülözhetetlen alapintézménye. Közösségépítő, valóságos és virtuális közösségi térként működik. Barátságos és inspiráló környezetben, tudásbázisként segíti az egyéni érvényesüléshez szükséges ismeretek megszerzését.

Facebook
Megszakítás