Művelődési Ház

Művelődési Ház fő feladata az esélyegyenlőség elvének figyelembevételével Kecel város lakosainak kulturális, művészeti, szabadidős és közösségi igényeinek, szükségleteinek kielégítése, az alkotókészség kibontakoztatása, az iskolarendszeren kívüli tanulási, oktatási lehetőségek megteremtése.

Mint a művelődés alapintézménye mindenki számára, alanyi jogon biztosítja a kultúrához való szabad hozzáférést. Munkánk során összehangolt, egymásra épülő, „élethosszig” tartó, széles skálájú közművelődési feladatellátásra törekszünk. Több generációt megszólítva kiemelt figyelmet fordítunk a közvetlen lakókörnyezet művészi hagyományainak gondozására, a helyi művelődési szokások ápolására, öntevékeny, önképző kezdeményezésekre, csoportfoglalkozásokra, hagyományőrző és hagyományteremtő kezdeményezések támogatására. Segítjük a településen élő nemzetiségi közösségek kultúra ápolását.

Intézményünk Kecel város sokszínű kulturális életének egyik nélkülözhetetlen alapintézményeként a település oktatási, kulturális és szociális intézményeivel együttműködve támogatja a lakosság társadalmi felelősségvállasát, segíti az esztétikai nevelését, kulturális, szabadidős szokásainak ízlésformálását, a hagyományaik ápolását.

Facebook
Megszakítás